Phúc lợi dành cho bạn

Mô tả công việc

 • Theo dõi và quản lý từng hợp đồng xây dựng, nắm được chi tiết nội dung hợp đồng về giá trị, thời gian và các hạng mục hoàn thành
 • Theo dõi tinh hình thực hiện chỉ phi thu mua vật tư, chi phí nhân công và các chi phi dự toán khác..v...v.. * Kiểm tra, soát xét công nợ phải thu, phải tra
 • Theo dõi và phối hợp hoàn thiện hồ sơ phục vụ cho việc thanh toán quyết toán công trình xây dựng.
 • Kiểm tra tỉnh hợp lệ - chính xác của các chứng tử kể toán trước ghi số - hạch toán
 • Kiểm tra hồ sơ, điều kiện thanh toán tiến hành thanh toàn các hạng mục xây dựng theo đúng quy định.
 • Sắp xếp, lưu trữ can thận hồ sơ, hóa đơn, chứng tử.
 • Theo dõi lương công trình, văn phòng, theo dõi tăng giảm biến động nhân sự BHXH, trích đóng BHXH
 • Kiểm tra giảm sát, giám sát, đôn đốc thu hồi công nợ kịp thời từ thấu chính hoặc chủ đầu tư khi công trình đã được nghiệm thu hoặc hết thời gian bảo hành + Kê khai thuế GTGT tháng quý
 • Lập báo cáo tài chính (tập hợp chứng từ gốc: hạch toán vào phần mềm kế toán; phân bố khẩu hao và chi phi tra trước, hạch toán, rà soát các bút toán bỏ điều chỉnh bổ sung, kiểm tra đối chiếu lại với chứng từ, sổ sách thực hiện các bút toán kết chuyển, lên bảo cáo tài chính)
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân *. Nội dung công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vẫn
   

Yêu cầu công việc

 • Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.
 • Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán công ty xây dựng

Địa điểm làm việc: 58 Đường số 1, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, HCM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ NAM KHÁNH

 • Quy mô công ty:
  20 - 49
 • Địa chỉ:
  Hồ Chí Minh

    Địa điểm làm việc: 58 Đường số 1, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, HCM.