• Mức lương:
  15 - 20 Triệu VNĐ
 • Kinh nghiệm:
  Không yêu cầu
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Nhân viên
 • Nơi làm việc:

Mô tả công việc

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

• Kiểm tra tính hợp lý của số dư cuối kỳ và khớp đúng với báo cáo chi tiết.

• Thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh.

• Lập báo cáo tài chính: báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng, thuyết minh báo cáo tài chính

• Hạch toán lên sổ thu nhập, chi phí, khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), công nợ, thuế GTGT...

• Tính và trích BHXH vào chi phí của doanh nghiệp và tiền lương của người lao động

• Tính và trả lương cho NLĐ.

• Thực hiện các bút toán phân bổ: phân bổ CCDC, lương vào chi phí.

• Thực hiện bút toán khấu hao TSCĐ tính vào chi phí. Yêu cầu công việc

 

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính

• Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan

• Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI THANH HẢI

 • Quy mô công ty:
  50 - 99
 • Địa chỉ:
  Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI THANH HẢI

 Mã số thuế 0304768724

 Địa chỉ Quầy 1A, 35-37 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam