Mô tả công việc

 • Thiết lập danh mục các máy móc thiế bị và lịch bảo trì cho toàn bộ các thiết bị trên.
 • Đảm bảo các thiết bị luôn trong điều kiện sẵn sàng hoạt động và duy trì hiệu suất MMTB theo chỉ tiêu yêu cầu của Nhà máy.
 • Phân tích các sự cố về MMTB và đưa ra giải pháp khắc phục và phòng ngừa bằng công cụ BDA.
 • Thiết lập chi tiết các kế hoạch bảo trì và dừng máy đảm bảo nhân viên cấp dưới hiểu rõ những công việc cần thực hiện, đảm bảo phân bổ nguồn lực hợp lý.
 • Thiết lập, thực hiện và giám sát các hoạt động Bảo trì Ngăn ngừa ( Preventive Maintenance ).
 • Phân tích cải tiến MMTB nhằm giảm chi phí Bảo trì.
 • Đào tạo nhân viên bảo trì đảm bảo nhân viên đủ năng lực thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất và đào tạo nâng cao nhằm phát triển các kỹ năng của nhân viên Bảo trì.
 • Đào tạo nguyên lý hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục cần bảo trì cho bộ phận Sản xuất và các bộ phận có liên quan.
 • Thiết lập các SOP về hướng dẫn bảo trì, thiết lập bảng mô tả công việc cụ thể cho Nhân viên Bảo trì.
 • Lập kế hoạch bảo trì định kỳ và triển khai xuống cấp dưới, đảm bảo các máy được bảo trì theo kế hoạch đặt ra.
 • Thực hiện các dự án được giao như : FI, 5S….
 • Thống kê các chỉ số về OEE, MTBF,MTTR
 • Thiết lập tất cả các danh mục spare part cho toàn bộ thiết bị, đảm bảo tồn kho tối ưu và nhiệm vụ chính yếu là không để MMTB dừng hoạt động do thiếu thiết bị dự phòng.
 • Đảm bảo thực hiện quá trình xuất, nhập, tồn một cách rõ ràng chi tiết và đúng theo yêu cầu chuyên môn của Kế toán trong việc quản lý kho spare part.
 • Đảm bảo nhân viên thực hiện tốt vệ sinh khu vực, vệ sinh trong quá trình thực hiện công việc. • Theo dõi và thực hiện 5S. • Đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe cho nhân viên.
 • Thực hiện đầy đủ công tác Bảo trì và tối ưu hóa Chi phí, Nguồn lực và Thời gian.
 • Đảm bảo và duy trì điều kiện cơ bản cho toàn bộ các thiết bị trong Nhà máy hoạt động tốt.
 • Thực hiện công tác Bảo trì Ngăn ngừa ( Preventtive Maintenance ) Cần đưa ra những giải pháp giúp hoạt động bảo trì ngày càng hoàn thiện hơn.
 • Thực hiện các Báo cáo các công việc được phân công cho cấp trên.

Yêu cầu công việc

 • Nam
 • Đại học chuyên ngành kỹ thuật
 • Có thể đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh
 • Có kinh nghiệm trên 3 năm với vị trí tương đương
 • Có thể tăng ca hoặc làm theo ca.
 • Có kinh nghiệm bảo trì thiết bị máy móc trong lĩnh vực thực phẩm.
 • Tham gia các dự án Cải tiến, lắp mới các thiết bị trong nhà máy khi có yêu cầu
 • Có kiến thức tốt trong lĩnh vực điện tự động hóa, điện công nghiệp và bảo trì cơ khí
 • Chịu được áp lực cao trong công việc

Địa điểm làm việc: Lô CN7, đường N4, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Hoàng Sơn Food

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  Lô CN7, đường N4, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Bình Dương

Hoang Son Group is a privately owned business by the Ta family, operating over two generations since 2002. Over the past two decades, we have evolved into a prominent manufacturer and exporter of cashews, serving a global market spanning more than 50 countries. In 2019, Hoang Son Group introduced Hoang Son Food Processing Company (Hoang Son Food), with a focused emphasis on roasted nuts and dried fruits.

Spanning a vast 6-hectare expanse, the Hoang Son Food facility boasts a workforce of over 300 highly skilled professionals. Our distinctiveness shines through as we stand as the factory in Vietnam that unwaveringly adheres to stringent global standards, emblematic of our resolute dedication to quality and excellence.

Fueled by cutting-edge technology and state-of-the-art machinery, our production process operates within a closed chain system, ensuring meticulous quality control at every stage. By harnessing the freshest ingredients from the farmers, our unwavering commitment is directed towards presenting an assortment of premium, tasty, and nutritious products. This dedication pertains not only to food safety and hygiene but also aligns harmoniously with the rigorous criteria mandated by esteemed retail systems worldwide.

At Hoang Son Food, our pursuit of excellence permeates every facet of our operation. Our unyielding quest for quality and our fervent zeal for innovation drive us to consistently raise the bar in the industry. We wholeheartedly appreciate the significance of maintaining the trust vested in us by our consumers, and we view it as both a responsibility and an honor to contribute towards a safer and more satisfying culinary journey for individuals all around the world.

Vision & Miss

Hoàng Sơn Food

20 - 25 Triệu VNĐ

Bình Dương

05/07/2024

Hoàng Sơn Food

9 - 12 Triệu VNĐ

Bình Dương

05/07/2024