Mô tả công việc

 • Đưa ra mục tiêu và định hướng phát triển cho dự án phát triển tài nguyên. 
 • Điều hành, chịu toàn bộ trách nhiệm cho hoạt động của dự án mà mình đảm nhiệm.
 • Đảm bảo đạt được các kế hoạch lợi nhuận của dự án theo hoạch định của Tập đoàn.
 • Quản lý nhân viên để dự án đạt được hiệu quả tối đa.
 • Đánh giá tình hình hoạt động của dự án, từ đó đưa ra báo cáo đề xuất cho Tập đoàn.
 • Lập kế hoạch và đánh giá tính khả thi của các dự án mới.

Yêu cầu công việc

Về Kiến thức

- Có kiến thức chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Có kiến thức và kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực Making Money Online – MMO.

- Có kinh nghiệm về Sale và Marketing sản phẩm.

Về Ngoại hình

- Là người đáng tin cậy

- Ngoại hình sáng, ưa nhìn.

Về Phẩm chất

- Biết hy sinh.

- Hòa nhã với tập thể.

- Khiêm tốn.

- Bao dung, thấu cảm.

Về Tư duy

- Có khả năng tư duy Logic và tổng quát.

- Sáng tạo, không sao chép.

- Biết phân tích tình huống.

Về Kỹ năng

- Có khả năng tìm kiếm và phân tích thị trường.

- Có kinh nghiệm tạo lập và quản trị dự án.

- Giao tiếp chuyên nghiệp.

Về Kinh nghiệm làm việc

- Am hiểu về lĩnh vực Making Money Online – MMO.

- Đã từng điều hành dự án hoặc làm quản lý có khả năng lên vị trí điều hành.

- Có thời gian làm việc ít nhất 02 năm trong lĩnh vực Making Money Online – MMO.

- Có kỹ năng đàm phán và thuyết phục đối tác.

- Có khả năng hoạch định và triển khai dự án.

- Sử dụng thành thạo Tiếng Anh là một lợi thế.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/02/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/02/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/02/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

06/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

06/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023