Mô tả công việc

 • Thực hiện hoàn thiện các kế hoạch liên quan đến thiết kế hệ thống điện, thuyết trình và giải trình với các bên liên quan
 • Thực hiện bố trí nhân lực để đảm nhiệm các nhiệm vụ cụ thể trong dự án. Đảm bảo quá trình thực hiện dự án được đúng tiến độ với kế hoạch đã đề ra trước đó.
 • Thực hiện quản lý và giám sát quá trình thi công hệ thống điện của dự án, doanh nghiệp.
 • Thường xuyên theo dõi cũng như báo cáo tiến độ triển khai hệ thống điện với các bên liên quan.
 • Đảm bảo nguồn ngân sách được sử dụng đúng đắn với từng giai đoạn thi công hệ thống điện.
 • Kiểm soát chất lượng của mạng lưới điện trong công trình, khi cps sự cố phát sinh cần báo cáo với các bên liên quan và xử lý kịp thời.

Yêu cầu công việc

 • Cao đẳng chuyên ngành điện trở lên
 • Có 2-3 năm kinh nghiệm về điện
 • Biết Tiếng Anh là lợi thế
 • Chịu được áp lực trong công việc
 • Có kỹ năng tổ chức, quản lý

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Quảng Ngãi

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

31/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Long An

31/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Long An

31/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

31/05/2023