Mô tả công việc

I. Xây dựng chiến lược/kế hoạch và tổ chức thực hiện 

 • Tham gia trực tiếp xây dựng chiến lược, kế hoạch vận hành công nghệ OPIT của Công ty. 
 • Trực tiếp xây dựng kế hoạch của Đơn vị, đồng thời giám sát thực thi của đơn vị và các Phòng/Trung tâm theo phân công

II. Quản lý và tổ chức công việc theo mảng chức năng được phân công bao gồm một hoặc nhiều nhóm nhiệm vụ như sau:

 • Xây dựng các chính sách, quy trình và các văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động quản lý chất lượng, hành chính - văn thư lưu trữ, dịch vụ  khách hàng, hỗ trợ tín dụng. 
 • Xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ (năng suất lao động, thời gian cung cấp dịch vụ,...) và giám sát việc thực hiện đo lường, đánh giá. 
 • Quản lý mảng nghiệp vụ hành chính, văn thư lưu trữ, lễ tân khánh tiết, hậu cần; hoạt động mua sắm tập trung, cung cấp và quản lý tài sản, trang thiết bị, xây dựng và phát triển mạng lưới. 
 • Quản lý chất lượng tư vấn thông tin, giải đáp thắc mắc, khiếu nại cho khách hàng. 
 • Quản lý nghiệp vụ giải ngân cho khách hàng và giám sát tiến độ thanh toán cho đại lý bán hàng trả góp, đại lý thu/chi hộ và thực hiện đối soát các giao dịch thu/chi hộ, giao dịch thanh toán, giao dịch thẻ tín dụng … với ngân hàng và các đại lý liên quan; hạch toán thu nợ. 
 • Phê duyệt và ký các giao dịch, chứng từ, hợp đồng của khách hàng nội bộ và bên ngoài. 
 • Quản lý công tác hành chính, nhân sự, báo cáo cho hoạt động vận hành tại đơn vị. 
 • Thiết lập và giám sát triển khai thực hiện chế độ thông tin báo cáo/thực hiện nghị quyết của HĐTV, Tổng Giám đốc, Ủy ban Điều hành và đề xuất các đơn vị nghiệp vụ.

III. Phát triển đội ngũ, phát triển bản thân

 • Định hướng quy hoạch và phát triển nguồn lực theo đơn vị quản lý. 

IV. Nhiệm vụ và trách nhiệm khác

 • Tuân thủ các quy định nội bộ của Mcredit và nhận dạng, kiểm soát, giảm thiểu rủi ro khi thực hiện nghiệp vụ và trong các hoạt động của đơn vị.
 • Thực thi chuyển đổi số và các công việc theo phân giao tại các sáng kiến/dự án/nhóm Agile. 

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị chất lượng, Marketing)
 • Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm chuyên  môn 
 • Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm quản lý 
 • Quản lý vận hành tại các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp 
 • Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 
 • Sáng tạo 
 • Hiệu quả 
 • Tôn trọng 
 • Hợp tác 
 • Tin tưởng
 • Tận Tâm
 • TOEIC 550 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Dương

02/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hưng Yên

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

28/02/2023