Phúc lợi dành cho bạn

Mô tả công việc

Job Summary:

 • Tham gia soát xét ngân sách, dòng tiền của các công ty phụ trách;
 • Kiểm soát chi phí, thanh toán, dòng tiền hoạt động của công ty phụ trách;
 • Lập báo cáo quản trị hàng tháng/năm cho công ty phụ trách;
 • Tham gia xây dựng hệ thống qui trình tài chính kế toán;

1. Ngân sách, dòng tiền và báo cáo khả thi dự án

 • Tham gia soát xét/lập ngân sách, dòng tiền của các BU phụ trách hàng năm.
 • Kiểm soát ngân sách hàng tháng, hàng năm của các BU phụ trách, thông tin kịp thời khi có sự thay đổi so với kế hoạch;
 • Kiểm soát, cân đối dòng tiền hàng ngày/hàng tháng của các BU phụ trách, lên kế hoạch sử dụng phân bổ nguồn phù hợp.
 • Lập/tham gia soát xét báo cáo khả thi dự án của các BU.

2. Kiểm toán nội bộ, kiểm soát quy trình

 • Phối hợp nhóm kiểm toán nội bộ kiểm toán để thực hiện kiểm toán nội bộ của các BU phụ trách.
 • Tham gia xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ và các biểu mẫu báo cáo kế toán có liên quan.
 • Phối hợp xây dựng các quy trình, quy chế vận hành liên quan đến hoạt động của BU.
 • Tham gia xây dựng/Kiểm soát tính tuân thủ về quy trình, thẩm quyền phê duyệt (AM) của các BU.
 • Phối hợp với các BU xây dựng các phần mềm vận hành/kế toán.

3. Kiểm soát BCTC

 • Soát xét định kỳ báo cáo tài chính của các BU/dự án vận hành, giải trình thuyết minh tình hình tài chính kế toán của các BU/dự án;
 • Theo dõi hợp đồng kiểm toán, phối hợp với công ty kiểm toán ra báo cáo chính xác, đúng hạn qui định hàng năm
 • Kiểm tra, lưu trữ số sách, chứng từ kế toán, báo cáo đầy đủ, đúng qui định

4. Các loại báo cáo theo qui định của Tập đoàn

 • Lập/soát xét các báo cáo quản trị hàng tháng của các BU phụ trách.
 • Lập/soát xét các Báo cáo nội bộ khác theo qui định: giao dịch liên kết, báo cáo công việc tuần...

5. Kiểm soát/Thanh tra/quyết toán thuế

 • Lên kế hoạch thanh tra/quyết toán thuế hàng năm từng BU phụ trách.
 • Kiểm soát việc kê khai/nộp các báo cáo thuế đúng với quy định hiện hành hàng tháng/quý/năm.
 • Rà soát, hoạch định sao cho tối ưu hóa về Thuế giữa các BU phụ trách.
 • Phối hợp với kế toán BU/đầu mối chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước tổ chức các hoạt động thanh quyết toán các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính và các hoạt động thanh, kiểm tra có liên quan.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
 

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
 • Có kiến thức về nghiệp vụ kế toán, thuế, quản lý tài chính
 • Có kiến thức về các chính sách pháp luật, các quy định hiện hành có liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY NOVA SERVICE

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Hồ Chí Minh
 • Website:
  https://novaservice.com.vn/

Nova Service là Tổng Công ty cung cấp các dịch vụ - thương mại, tạo ra giá trị gia tăng cho các dự án Novaland, mang lại sự tiện nghi cho khách hàng của NovaGroup.

* Tầm nhìn:

 • Nova Service là công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ và thương mại.

** Sứ mệnh:

 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chuẩn quốc tế, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng và làm tăng giá trị cho các điểm đến du lịch của Nova Group.

*** Giá trị cốt lõi:

 • Hiệu quả - Chính trực - Chuyên nghiệp