Mô tả công việc

1. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, giảm sát và quản lý công tác kiểm tra, đo hưởng và quản lý chất lượng của công ty, có nghĩa vụ thực hiện các quy trình, hướng dẫn công việc của công ty

2. Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các hộ thống quản lý chất lượng khác nhau của công ty, đồng thời thúc đẩy các hoạt động quản lý chất lượng khác của công ty

3. Tham gia đánh giá chất lượng nội bộ và bên ngoài. công ty, xây dựng và thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa

Yêu cầu công việc

  1. Kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên, không ít hơn 3 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát và quản lý
  2. Tốt nghiệp đại học
  3. Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến hệ thống

Công Ty TNHH Angeei Việt Nam

  • Quy mô công ty:
    50 - 99
  • Địa chỉ:
    Bắc Ninh

Công ty TNHH Angeei Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Công Ty TNHH Angeei Việt Nam

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

31/03/2023

Công Ty TNHH Angeei Việt Nam

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

31/03/2023

Công Ty TNHH Angeei Việt Nam

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

30/03/2023

Công Ty TNHH Angeei Việt Nam

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

30/03/2023

Công Ty TNHH Angeei Việt Nam

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

30/03/2023

Công Ty TNHH Angeei Việt Nam

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

30/03/2023

Công Ty TNHH Angeei Việt Nam

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

30/03/2023