Mô tả công việc

● Phân tích thiết kế, phát triển ứng dụng trên nên C#, .NET, Docker, microservices cho sàn giao dịch cryptocurrency và binary option.

● Trao đổi với BA, Technical Leader, Senior Engineer để đưa ra các giải pháp, triển khai các giải pháp liên quan tới nghiệp vụ exchange và binary options.

● Hợp tác với DevOps để triển khai và vận hành các ứng dụng đã được phát triển trên môi trường production với CICD và các công cụ DevOps khác.

 

Yêu cầu công việc

● Kinh nghiệm 3 năm trở lên hoặc tự tin với trình độ tương đương.

● Thành thạo ngôn ngữ lập trình C#, .NET, .NET MVC/ .NET Core

● Có kinh nghiệm sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, MySQL, Redis

● Biết Unit testing các sản phẩm do mình làm ra.

● Biết sử dụng Docker để làm môi trường dev, testing và production

● Có kinh nghiệm MT4, MT5 là một lợi thế.

● Thành thạo việc xây dựng và sử dụng web service, microservice là một lợi thế

● Thành thạo HTML/Javascript/jQuery/CSS/AJAX là một lợi thế

● Thành thạo Bootstrap, VueJS để phát triển front-end là một lợi thế

HR1Vietnam Holdings

  • Quy mô công ty:
    100 - 499
  • Địa chỉ:
    12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
  • Website:
    www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Dương

02/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hưng Yên

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

28/02/2023