Mô tả công việc

● Phân tích thiết kế, phát triển, maintain ứng dụng Android cho sản phẩm sàn giao dịch trao đổi cryptocurrency và binary options.

● Đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển.

● Tham gia đưa ra những ý tưởng, giải pháp mới cải thiện công việc, cải thiện chất lượng sảnphẩm, trải nghiệm khách hàng.

 

Yêu cầu công việc

● Kinh nghiệm phát triển ứng dụng Android 3 năm trở lên hoặc trình độ tương đương.

● Thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin.

● Có kinh nghiệm lập trình giao tiếp giữa mobile với server qua các giao thức TCP/IP,

Websocket, WebService (SOAP, RESTful, JSON), có kinh nghiệm tích hợp các SDK, thư

viện bên thứ ba.

● Nắm vững các kỹ thuật về lazy loading, caching, local storage, push notification.

● Có kiến thức tốt về OOP, S.O.L.I.D và các kiến trúc như MVC, MVVM, Clean Architecture.

● Sử dụng thành thạo Coroutines, Flow, Jetpack, Dagger Hilt..v..v

● Biết Unit testing các sản phẩm do mình làm ra.

● Có kinh nghiệm debug và tối ưu hiệu năng cho ứng dụng.

● Có kinh nghiệm về vẽ biểu đồ, chart, visualize data là một lợi thế.

● Có sản phẩm demo trên Google Play là một lợi thế.

● Có khả năng lãnh đạo các developer khác trong team là một lợi thế.

HR1Vietnam Holdings

  • Quy mô công ty:
    100 - 499
  • Địa chỉ:
    12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
  • Website:
    www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Dương

02/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hưng Yên

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

28/02/2023