Không tìm thấy thông tin tìm kiếm!

Rất tiếc, vị trí việc làm TRỢ LÝ NHÂN SỰ TUYỂN DỤNG bạn tìm kiếm có thể bị xóa hoặc không có kết quả phù hợp

Đừng bỏ lỡ cơ hội ứng tuyển được gợi ý bởi trợ lý ảo JOJO

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAI HEALTHCARE VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

08/05/2024

Công ty TNHH Liên Doanh Dược Phẩm Nutramed

8 - 12 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên

24/04/2024

HR1Vietnam Holdings

10 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

25/03/2024