Lọc nâng cao
Có 28 Công việc đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH JK TECH VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Vĩnh Phúc

03/08/2023

CÔNG TY TNHH HYUNDAI PHÚC YÊN

Lương thỏa thuận

Vĩnh Phúc

02/08/2023

CÔNG TY TNHH HYUNDAI PHÚC YÊN

Lương thỏa thuận

Vĩnh Phúc

02/08/2023

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG

8 - 15 Triệu VNĐ

Vĩnh Phúc

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop

06/07/2023

TNG Holdings Vietnam

Lương thỏa thuận

Vĩnh Phúc

23/06/2023

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

12 - 14 Triệu VNĐ

Vĩnh Phúc

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

12/06/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC JFS VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Vĩnh Phúc

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten

19/05/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC JFS VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Vĩnh Phúc

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten

19/05/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC JFS VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Vĩnh Phúc

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen

19/05/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC JFS VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Vĩnh Phúc

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten

19/05/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC JFS VIỆT NAM

Trên 4,5 Triệu VNĐ

Vĩnh Phúc

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

19/05/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC JFS VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Vĩnh Phúc

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

19/05/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC JFS VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Vĩnh Phúc

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

19/05/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC JFS VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Vĩnh Phúc

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

19/05/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC JFS VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Vĩnh Phúc

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

19/05/2023