Lọc nâng cao
Có 7 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH QUÂN UY

10 - 13 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

09/07/2024

CÔNG TY TNHH QUÂN UY

20 - 25 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Vouchers

28/06/2024

CÔNG TY TNHH QUÂN UY

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Paid Leave
 • Training
 • Vouchers

28/06/2024

CÔNG TY TNHH QUÂN UY

Trên 10 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Vouchers

28/06/2024

CÔNG TY TNHH QUÂN UY

14 - 17 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Paid Leave
 • Training
 • Vouchers

28/06/2024

CÔNG TY TNHH QUÂN UY

6 - 8 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Training
 • Vouchers

28/06/2024