Lọc nâng cao
Có 3 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Vouchers

10/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO

7,5 - 8,5 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Vouchers

10/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO

12 - 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Vouchers

10/07/2024