Lọc nâng cao
Có 2 Công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CƠ ĐIỆN BẠCH ĐẰNG

15 - 25 Triệu VNĐ

Hải Phòng

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

29/03/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CƠ ĐIỆN BẠCH ĐẰNG

15 - 20 Triệu VNĐ

Hải Phòng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

29/03/2024