Lọc nâng cao
Có 3 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VIA DESIGN Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave

07/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VIA DESIGN

10 - 12 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Vouchers

06/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VIA DESIGN

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities

06/06/2024