Lọc nâng cao
Có 5 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦ THỪA

8 - 10 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Long An

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training

06/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦ THỪA

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Long An

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Travel Opportunities

06/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦ THỪA

Trên 6 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Long An

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training

06/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦ THỪA

10 - 12 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Long An

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training

06/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦ THỪA

18 - 22 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Long An

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training

06/06/2024