Lọc nâng cao
Có 2 Công việc đã tìm thấy

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Cao Bằng, Thanh Hóa

05/09/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ÂN PHÚ

12 - 15 Triệu VNĐ

Cao Bằng

  • Awards
  • Bonus
  • Canteen
  • Healthcare Plan
  • Kindergarten
  • Laptop

03/08/2023