1 Công việc đã tìm thấy

Nhân viên sản xuất

HR1 Vietnam
Healthcare Plan
Bonus
Travel Opportunities
Awards
6 - 8 Tr VND
An Giang, Bình Dương
27/04/2021

HR1Vietnam

Hồ Chí Minh

WHO WE ARE: HR1Vietnam was founded in 2011 providing staffing and recruitment service. We focus on supporting the hiring needs of...
TOP