• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  1 - 3 năm
 • Hình thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Giám đốc
 • Lĩnh vực:
 • Nơi làm việc:

Mô tả công việc

 • Xác nhận đánh giá người tiêu dùng và tình hình thực hiện hoạt động Marketing và tình hình bán hàng của brand của công ty tại khu vực miền Bắc.
 • Xác nhận đánh giá người tiêu dùng và hoạt động Marketing và tình hình bán hàng của brand đối thủ tại khu vực miền Bắc.
 • Xác nhận xu hướng liên quan ẩm thực tại khu vực miền Bắc.
 • Giám sát và hỗ trơ thực hiện các loại điều tra khảo sát thực hiện để thu thập những thông tin ghi trên (quan sát phân phối lưu thông thị trường, điều tra người tiêu dùng ngoài công ty, điều tra thử mẫu nội bộ công ty, thử mẫu…)
 • Dựa trên kết quả phân tích ghi trên, đề xuất chiến lược sản phẩm, chiến lược truyền thông, chiến lược kênh- khu vực để xây dựng lợi thế cạnh tranh tại khu vực miền Bắc.
 • Đề xuất ý tưởng sản phẩm mới và phương án cải tiến sản phẩm hiện tại.
 • Đề xuất ý tưởng mới và phương án cải thiện hoạt động Marketing để nâng cao hình ảnh brand.
 • Hỗ trợ nhân sự phụ trách brand của công ty (góp ý về thiết kế và tên gọi, điều tra thử mẫu hàng mẫu, kiểm tra hoạt động sampling, quan sát việc in ấn bao bì)
 • Tham gia training do công ty, Khối, Phòng tổ chức.

Yêu cầu công việc

 • Học và tốt nghiệp Đại học hoặc trường chuyên ngành về Marketing.
 • Tiếng Anh thương mại
 • Hơn 3 năm kinh nghiệm về Marketing FMCG
 • Hơn 1 năm kinh nghiệm quản lý 2 nhân viên trở lên.
 • Có khả năng tổng quát, phân tích, đánh giá một cách khách quan.
 • Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết phục.
 • Năng lực quản lý tiến độ và khả năng xúc tiến.
 • Năng lực sáng tạo, có tư duy chiến lược và logic.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

24/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

24/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

24/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023