• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Trên 2 năm
 • Hình thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Phó phòng
 • Lĩnh vực:
 • Nơi làm việc:

Mô tả công việc

 • Chỉ đạo và theo dõi quá trình sản xuất từ lúc nhận lệnh sản xuất cho đến khi xuất xưởng thành phẩm.
 • Kiểm tra, tổng kết và đánh giá quá trình sản xuất lô sản phẩm (phối hợp với Thanh tra Đảm bảo chất lượng).
 • Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng, Phòng Kiểm tra chất lượng và Phòng Nghiên cứu phát triển trong việc tìm nguyên nhân và hướng giải quyết các trường hợp sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
 • Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng, Phòng Kiểm tra chất lượng và Phòng Kỹ thuật cơ điện theo dõi việc lắp đặt, vận hành, vệ sinh, bảo trì và sửa chữa đối với tất cả các thiết bị sản xuất thuộc phạm vi phụ trách.
 • Phối hợp với phòng Nghiên cứu phát triển triển khai các quy trình sản xuất mới.
 • Chịu trách nhiệm về việc soạn thảo, triển khai và kiểm tra việc thực hiện hệ thống Quy Trình Thao Tác Chuẩn (SOP) trong phạm vi Phân xưởng.
 • Tham gia công tác thẩm định.
 • Theo dõi việc kiểm tra môi trường và giữ gìn sự sạch sẽ - ngăn nắp của khu vực sản xuất.
 • Tham gia góp ý, đề xuất trong việc lập kế hoạch sản xuất cho phù hợp với năng lực sản xuất của phân xưởng (phối hợp với phòng Kinh doanh và phòng Mua hàng).
 • Tham gia và tạo điều kiện cho công tác thanh tra về GMP.
 • Tham gia và tạo điều kiện cho công tác đào tạo đối với nhân viên cấp dưới.
 • Chịu trách nhiệm về việc đánh giá năng lực chuyên môn và tay nghề hàng năm đối với nhân viên cấp dưới.
 • Lập báo cáo sản xuất hàng năm theo biểu mẫu của Công ty.
 • Đề xuất các biện pháp cải tiến trong sản xuất nhằm tăng chất lượng sản phẩm, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động, giảm chi phí sản xuất.
 • Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ: Từ Dược sĩ Đại học trở lên
2. Năng lực:

 • Đã được đào tạo về Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP).
 • Nắm vững tiến trình sản xuất các dạng bào chế viên- cốm- bột.
 • Có khả năng quản lý điều hành.

3. Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất tại phân xưởng.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Dương

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Remote/Home-based

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Remote/Home-based

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023