• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Trên 1 năm
 • Hình thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Phó phòng
 • Lĩnh vực:
 • Nơi làm việc:

Mô tả công việc

 • Thực hiện đúng các quy chế, quy định chuyên môn, các mệnh lệnh sản xuất của Quản đốc phân xưởng và nội qui của Công ty.
 • Triển khai thực hiện công việc theo sự phân công của Quản đốc phân xưởng.
 • Quản lý nhân lực, tài sản và sự tuân thủ các Qui trình sản xuất tại các dây chuyền sản xuất tiêm- nhỏ mắt; hiểu và tuân thủ đúng các quy định của hệ thống chất lượng được áp dụng tại các dây chuyền.
 • Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc an toàn tại các chuyền sản xuất;
 • Đảm bảo sản phẩm được sản xuất tại phân xưởng đạt tiêu chuẩn chất lượng và đạt năng suất đã quy định .
 • Đôn đốc các tổ, nhóm làm việc đảm bảo đúng tiến độ.
 • Tham mưu, hỗ trợ Quản đốc điều hành nhà xưởng, xây dựng kế hoạch sản xuất định kỳ hàng tháng/ quý để trình cấp trên phê duyệt; đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được thông qua.
 • Thông báo kịp thời những phát sinh về năng suất, chất lượng, thiết bị, lao động,... cho Quản đốc phan xưởng để có hướng chỉ đạo giải quyết.
 • Thừa lệnh xây dựng quy trình chuẩn trong sản xuất, huấn luyện và đào tạo công nhân.
 • Thừa lệnh giám sát, theo dõi hoạt động sản xuất hàng ngày/ tuần/ tháng; phát hiện những bất cập đang gặp phải, tiến hành phân tích, đánh giá để tìm ra hướng khắc phục.
 • Đảm bảo các thành viên tại phân xưởng luôn thực hiện đúng GMP.
 • Trực tiếp điều hành, chỉ đạo công việc đối với các Tổ trưởng, Nhóm trưởng thuộc phân xưởng sản xuất được phân công phụ trách, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong việc thực hiện công việc.
 • Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự và dây chuyền sản xuất theo phân công của Quản đốc.

Yêu cầu công việc

 • Có trình độ từ Dược sĩ cao đẳng trở lên.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thuốc vô trùng hoặc trong sản xuất về quản lý sản xuất Thuốc dược phẩm tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP -WHO/ Pic/s . Đã được đào tạo về Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP).
 • Có khả năng quản lý điều hành.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Dương

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Remote/Home-based

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Remote/Home-based

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023