Mô tả công việc

Lựa chọn, đánh giá và phát triển nhà cung cấp

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban và các bên liên quan để thiết lập, phát triển các chiến lược tìm nguồn cung

ứng  Phát triển các nhà cung cấp mới để giảm chi phí mua nguyên vật liệu trong và ngoài nước.

Đánh giá năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu của nhà cung cấp theo qui trình của công ty.

Quản lý và cải thiện hiệu suất của nhà cung cấp 

Quản lý nhà cung cấp, phân tích năng lực và dự đoán rủi ro hoặc sự kiện bất lợi thông qua phân tích dữ liệu, thị trường và đề xuất kế hoạch phòng ngừa đối với nhóm nguyên liệu phụ trách.

Đánh giá hoạt động thu mua và giao hàng định kỳ của các nhà cung cấp.

Quản lý và cải thiện hiệu suất của các nhà cung cấp.

Tạo phiếu đánh giá nhà cung cấp để đo lường và theo dõi hiệu suất của nhà cung cấp. 

Tiếp nhận và giải quyết, cải thiện các vấn đề không phù hợp phát sinh từ nhà cung cấp

Xây dựng và duy trì quan hệ đối tác với các nhà cung cấp cũng như các tổ chức bên trong và bên ngoài.

Nghiên cứu và phân tích giá thị trường: 

Đề xuất giải pháp đối với những mặt hàng thường xuyên thay đổi giá trên thị trường.

Phân tích thị trường và kiểm soát nguồn cung để đảm bảo sự sẵn sàng của NVL trong hiện tại và tương lai.

Phân tích nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề và đề xuất thay đổi hướng dẫn cải tiến hệ thống và quy trình dựa trên kết quả phân tích. 

Phân tích, so sánh và đánh giá các báo giá của nhà cung cấp để đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với tiêu chuẩn hàng hóa phù hợp.

Hoạt động mua hàng

Tổ chức, và thực hiện thu mua nguyên liệu, theo qui trình và thủ tục nội bộ ( ISO,BRC,HACCP) đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu kế hoạch sản xuất.

Tư vấn cho các khách hàng nội bộ các điều khoản và điều kiện mua hàng. 

Giám sát và kiểm soát các chi phí mua hàng nhằm đảm bảo tối ưu hóa chất lượng và chi phí.

Phối hợp với các quản lý để đảm bảo sự rõ ràng của các thông số kỹ thuật và kỳ vọng của công ty.

Tham gia soạn thảo, phát hành hợp đồng / PO gửi cho nhà cung cấp. 

Phối hợp chặt chẽ với kế hoạch để thông báo nếu có bất kỳ thay đổi/trễ lịch giao hàng. 

Tham gia vào quá trình phát triển tiêu chuẩn sản phẩm, nguyên vật liệu thay thế.

Báo cáo kết quả làm việc và các đề xuất cải tiến cho Trưởng Phòng Mua Hàng

Quản lý dữ liệu 

Triển khai ngân sách và cập nhật dự báo định kì về chi phí thực tế so với ngân sách.

Cập nhật, theo dõi đáp ứng kế hoạch hàng hóa tháng / quí / năm và đề xuất điều chỉnh nhằm đáp ứng hàng hóa.

Duy trì dữ liệu mua hàng và làm sạch dữ liệu chính . Kiểm soát ngân sách mua hàng. Chuẩn bị các báo cáo về thị trường và chi phí mua hàng. 

Giải quyết và báo cáo các phát sinh nếu có một cách kịp thời.

Triển khai các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp, gián tiếp.

Yêu cầu công việc

 • Kỹ năng vi tính excel,word, Power Point và phân tích số liệu tốt.  
 • Kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình thị trường hàng hóa.
 • Kỹ năng định hướng khách hang
 • Kỹ năng đàm phán , thương lượng .
 • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng và thuyết trình.  
 • Tinh thần trách nhiệm cao 
 • Kỹ năng quản lý thời gian , chức công việc hiệu quả
 • Kỹ năng làm việc độc lập và giải quyết vấn đề tốt.
 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành QTKD, Kinh tế , kế toán ..
 • Kinh nghiệm làm việc ở các công ty sản xuất chuyên ngành thực phẩm > 8 năm . 
 • Cẩn thận, trung thực, tự tin, có tinh thần đồng đội, hoà đồng, hợp tác, tích cực tham gia công việc của công ty.
 • Luôn có thái độ hoà nhã, hướng đến mục đích chung của công ty

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Long An

06/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

06/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

06/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

06/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Quảng Ngãi

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023