• Mức lương:
  6 - 10 Triệu VNĐ
 • Kinh nghiệm:
  Không yêu cầu
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Nhân viên
 • Lĩnh vực:
 • Nơi làm việc:

Mô tả công việc

Sử dụng công cụ máy tính và tools chuyên dụng có sẵn để vẽ các hình ảnh như xe cộ, động vật, người, đồ vật…, trên hình ảnh, video, sau đó lưu hình ảnh đã vẽ.

Trích xuất ra các định dạng theo yêu cầu để làm đầu vào cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Báo cáo các kết quả công việc cho nhóm trưởng

Yêu cầu công việc

Không yêu cầu bằng cấp.

Không yêu cầu kinh nghiệm, chuyên ngành. 

Biết sử dụng máy vi tính.

Chăm chỉ, cần cù, kiên trì và cẩn thận.

Có hứng thú với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN INFINIQ VIỆT NAM

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  Tầng 21, Tòa MHDI, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội, Hà Nội
 • Website:
  https://infiniq.co.kr/en/index

INFINIQ
always seeks for innovative tomorrow.

INFINIQ does not miss its venture of holding a string of questions to look for the best-quality solution
for its customers. It also asks for a better and more innovative tomorrow
with which its and its customers’ growth can be realized together.

Your Innovating SolutionThe partner for your progress, the solution for innovative tomorrow

As a partner for the progress of its customers who have tried to drive their digital transformation,
INFINIQ has persistently made the solutions that accelerate innovation.

To let every bit of data in the world make tomorrow more innovative,
INFINIQ finds even the smallest possibility that data may carry and
creates new and infinite experiences with its innovative AI solutions.

Value

INFINIQ has practiced the core values in accordance with its main businesses
to provide its customers with the best satisfaction based on its corporate vision.

Trust

Infinite Trust

INFINIQ does not depend on better quality to have improved ways and processes. It makes an effort in itself to seek after more solid and infinite trust with its customers.

Empower

Infinite Empowerment

INFINIQ, a power source that aims to give a spur to future mobility and an innovative partner for autonomous driving, provides its customers with infinite dynamics toward tomorrow.

Experience

Infinite Experience

INFINIQ lets AI become a technology to improve the world and presents new and infinite experiences to its customer’s everyday occurrences in the end.