Mô tả công việc

 1. Nghiên cứu và phân tích các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động thương  mại quốc tế, đặc biệt là các văn bản và hiệp định thương mại quốc tế. 
 2. Cung cấp tư vấn pháp lý cho các bộ phận và cá nhân trong công ty về các vấn đề  liên quan đến pháp luật thương mại quốc tế. 
 3. Đưa ra các giải pháp pháp lý để giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động thương mại  quốc tế của công ty.
 4.  Tham gia vào quá trình đàm phán và thỏa thuận với các đối tác thương mại quốc  tế về các điều khoản hợp đồng và thỏa thuận pháp lý khác. 
 5. Chuẩn bị và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận pháp lý, bao gồm các hợp  đồng thương mại quốc tế, và đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của công  ty tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. 
 6. Cập nhật và theo dõi các thay đổi pháp lý trong lĩnh vực thương mại quốc tế để  đảm bảo rằng công ty đang tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
 7. Hỗ trợ các hoạt động xây dựng chính sách và quản lý rủi ro liên quan đến pháp  luật thương mại quốc tế trong công ty. 
 8. Soạn thảo và quản lý hợp đồng xuất nhập khẩu. 

Yêu cầu công việc

 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật Thương Mại, Luật TMQT
 2. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lĩnh vực pháp lý về TMQT, KD XNK…
 3. Có kinh  nghiệm soạn thảo và xem xét các hợp đồng xuất nhập khẩu, và giải quyết các vấn  đề pháp lý của KD XN
 4. Có kiến thức về pháp luật và quy định liên quan đến thương mại quốc tế, có kiến  thức sâu rộng về các quy định và quy tắc liên quan đến thương mại quốc tế
 5. Kỹ năng đàm phán và thuyết phục, KN Quản lý thời gian và công việc
 6. Kỹ năng giải quyết vấn đề, KN Giao tiếp
 7. Tính cách: chính xác và tỉ mỉ. Chú ý chi tiết. 

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Long An

06/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

06/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

06/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

06/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Quảng Ngãi

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023