• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  1 - 3 năm
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Chuyên viên
 • Lĩnh vực:
 • Nơi làm việc:

Mô tả công việc

Xây dựng và phát triển các ứng dụng Windows Form và Web Tool cho các dự án của công ty.

Tham gia công đoạn thiết kế, xây dựng, phát triển và tối ưu cho các chức năng của dự án.

Tham gia vào việc kiểm thử, hỗ trợ và fix bugs cho các dự án.

Thực hiện quá trình báo cáo, giám sát tiến độ, chất lượng của các dự án.

Nghiên cứu, phát triển công nghệ mới để ứng dụng xây dựng các dự án mới.

Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Báo cáo kết quả công việc theo tuần cho cấp quản lý.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.

Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo ngôn ngữ lập trình C#/Java và Spring Framework.

Biết ngôn ngữ Python là một lợi thế.

Thành thạo cơ sở dữ liệu MySQL và thiết kế cơ sở dữ liệu.

Có kiến thức về OOP và Design Pattern.

Có kiến thức tố về HTML, CSS, Javascript/JQuery/Bootstrap.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN INFINIQ VIỆT NAM

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  Tầng 21, Tòa MHDI, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội, Hà Nội
 • Website:
  https://infiniq.co.kr/en/index

INFINIQ
always seeks for innovative tomorrow.

INFINIQ does not miss its venture of holding a string of questions to look for the best-quality solution
for its customers. It also asks for a better and more innovative tomorrow
with which its and its customers’ growth can be realized together.

Your Innovating SolutionThe partner for your progress, the solution for innovative tomorrow

As a partner for the progress of its customers who have tried to drive their digital transformation,
INFINIQ has persistently made the solutions that accelerate innovation.

To let every bit of data in the world make tomorrow more innovative,
INFINIQ finds even the smallest possibility that data may carry and
creates new and infinite experiences with its innovative AI solutions.

Value

INFINIQ has practiced the core values in accordance with its main businesses
to provide its customers with the best satisfaction based on its corporate vision.

Trust

Infinite Trust

INFINIQ does not depend on better quality to have improved ways and processes. It makes an effort in itself to seek after more solid and infinite trust with its customers.

Empower

Infinite Empowerment

INFINIQ, a power source that aims to give a spur to future mobility and an innovative partner for autonomous driving, provides its customers with infinite dynamics toward tomorrow.

Experience

Infinite Experience

INFINIQ lets AI become a technology to improve the world and presents new and infinite experiences to its customer’s everyday occurrences in the end.