Mô tả công việc

Phân tích ảnh hưởng của các thông số ở thực tế sản xuất đến chất lượng sản phẩm, và từ chất lượng sản phẩm để hệ thống lớn hơn sử dụng sản phẩm đó

Tối ưu hóa thông số sản xuất để đảm bảo yêu cầu đưa ra từ kỹ sư thiết kế

Tìm kiếm các dự án mới có thể ứng dụng những phân tích trên vào thực tế

Yêu cầu công việc

Phân tích & Tổng hợp

Nghiên cứu khách hàng

Phân tích dữ liệu

Chia sẻ thông tin

Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung

CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (VIETNAM)

  • Quy mô công ty:
    1000 - 4999
  • Địa chỉ:
    Hải Phòng

Công ty HeT INTELLIGENT CONTROL ( VIETNAM) 

Địa chỉ: KCN An Dương-Hải Phòng

Chuyên sản xuất bản mạch điện tử trong các thiết bị thông minh