• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Trên 1 năm
 • Hình thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Nhân viên
 • Lĩnh vực:
 • Nơi làm việc:

Mô tả công việc

 • Phụ trách các hoạt động hỗ trợ tại bệnh viện dựa trên yêu cầu của nhà phân phối.
 • Phối hợp cùng nhà phân phối cập nhật sản phẩm công ty trong danh mục thuốc nội trú, danh mục thuốc ngoại trú và danh mục tại nhà thuốc bệnh viện. Điều phối hạn ngạch sản phẩm giữa bệnh viện và nhà phân phối.
 • Giới thiệu sản phẩm mới đến các chuyên gia đầu ngành trong giai đoạn ra mắt sản phẩm.
 • Tăng cường sự hỗ trợ khoa học của chuyên gia đầu ngành đối với sản phẩm công ty.
 • Lên kế hoạch tổ chức và tham gia các buổi sinh hoạt khoa học và các dự án liên quan.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển dựa trên kết quả tự phân tích địa bàn phụ trách.
 • Từ yêu cầu của nhà phân phối và trong quy định của luật pháp, đề xuất ý kiến cho nhà phân phối về các vấn đề : lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tại bệnh viện, xác định mục tiêu doanh số tháng, nhận diện, đánh giá và thực thi cơ hội, thiết lập và đánh giá từng nhu cầu và thử thách tại bệnh viện, các quy trình, phòng ban liên quan, các vấn đề và chính sách nội bộ của từng bệnh viện

Yêu cầu công việc

 • Dược sĩ hoặc Bác sĩ.
 • Có ít nhất một năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự hoặc ít nhất ba năm ở vị trí Trình Dược Viện tại các Công ty Dược phẩm đa quốc gia.
 • Đạt kết quả doanh số cao và bền vững.
 • Có khả năng nhận diện và đánh giá tiềm năng thị trường.
 • Luôn chủ động trong công việc và nắm rõ quy trình phê duyệt tại bệnh viện.
 • Có kỹ năng quản lý, giao tiếp và tạo lập quan hệ tốt.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Dương

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Remote/Home-based

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Remote/Home-based

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023