Mô tả công việc

 • Tổ chức, điều hành bộ máy Kế toán tài chính của hệ thống chuỗi nhà hàng
 • Trực tiếp chỉ đạo công tác hạch toán kế toán, kiểm soát tài chính và thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Nhà nước và của cổ đông góp vốn.
 • Đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của chuỗi nhà hàng, đề xuất với Lãnh đạo các giải pháp để sử dụng hiệu quả vốn và tài sản Tổng Cty.
 • Thiết lập, bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan một cách khoa học theo thời hạn quy định của Pháp luật và Công ty.
 • Trực tiếp kiểm soát, xét duyệt các chứng từ thu, chi, thanh toán theo đúng quy trình, trên nguyên tắc hợp pháp và đúng quy định của pháp luật và của công ty.
 • Kiểm soát và xét duyệt việc hiệu chỉnh chứng từ thuế và các hồ sơ thuế của Doanh nghiệp theo đúng qui định của Pháp luật và Công ty
 • Hàng tuần kiểm tra, đôn đốc, đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả và báo cáo công nợ cho ban giám đốc theo quy định
 • Thường xuyên cập nhật, kiểm tra giá cả của các mặt hàng thu mua vào chuỗi nhà hàng để có phương án điều chỉnh phù hợp.
 • Trực tiếp kiểm soát hệ thống dòng tiền, thu chi và báo cáo quỹ định kỳ theo quy định.
 • Tham mưu Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động tài chính trong Công ty.
 • Xây dựng, thiết lập các quy trình liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn, đảm bảo tối ưu hiệu quả công việc.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân của Ban Giám đốc.

Yêu cầu công việc

 • Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm làm Kế toán trong đó có ít nhất 3 năm đảm nhận vị trí tương đương, ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm quản lý chuỗi và các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng Khách sạn
 • Nữ/Nam, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, Kế toán – Kiểm toán
 • Có chứng chỉ Kế toán trưởng
 • Kiến thức nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán, có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.
 • Trung thực, minh bạch, dám làm dám chịu và chủ động học hỏi

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Trên 70 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

23/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

23/05/2024

HR1Vietnam Holdings

2000 - 2700 USD

Long An

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 25 Triệu VNĐ

Bắc Ninh

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

30 - 35 Triệu VNĐ

Đồng Nai

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 45 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Long An

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

15 - 25 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

22/05/2024

HR1Vietnam Holdings

2000 - 2500 USD

Hồ Chí Minh

21/05/2024

HR1Vietnam Holdings

10 - 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

21/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 50 Triệu VNĐ

Hà Nội

20/05/2024

HR1Vietnam Holdings

60 - 75 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

20/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 35 Triệu VNĐ

Nước ngoài / Oversea

20/05/2024

HR1Vietnam Holdings

18 - 22 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

20/05/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Tiền Giang

26/04/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hải Dương

25/04/2024