Mô tả công việc

- Tổ chức hệ thống kế toán công ty theo yêu cầu của Ban Giám Đốc;
- Chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, nhân viên của phòng và hướng dẫn nhân viên lập các báo cáo, thống kê liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng;
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tập huấn, học tập các Quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của phòng;
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, công nợ…đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán, luật kế toán, luật thuế và các luật khác liên quan đến kế toán tài chính;
- Tổ chức, quản lý và theo dõi các khoản nợ phải trả, các khoản phải thu;
- Chịu trách nhiệm về chất lượng nghiệp vụ kế toán - thống kê và bảo đảm thông tin quản trị một cách hữu hiệu, kịp thời và cẩn mật;
- Phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tài chính của công ty;
- Ban hành các quy định về quản lý tài chính kế toán trong công ty;
- Xây dựng các quy trình kế toán phù hợp, các quy trình kiểm soát hiệu quả;

Yêu cầu công việc

- Yêu cầu có kinh nghiệm 2 năm, từng làm kế toán trưởng
- Lương từ 10 đến 20tr

CÔNG TY CỔ PHẦN H-HOLDING

  • Quy mô công ty:
    50 - 99
  • Địa chỉ:
    Đồng Xoài, Bình Phước, Bình Phước

CÔNG TY HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN VÀ NHÀ HÀNG TẠI ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN H-HOLDING

Lương thỏa thuận

Bình Phước

10/01/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN H-HOLDING

Lương thỏa thuận

Bình Phước

10/01/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN H-HOLDING

10 - 20 Triệu VNĐ

Bình Phước

10/01/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN H-HOLDING

14 - 18 Triệu VNĐ

Bình Phước

10/01/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN H-HOLDING

30 - 50 Triệu VNĐ

Bình Phước

10/01/2023