• Mức lương:
  5 - 7 Triệu VNĐ
 • Kinh nghiệm:
  Không yêu cầu
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Nhân viên
 • Nơi làm việc:

Phúc lợi dành cho bạn

Mô tả công việc

 • Theo dõi xuất nhập hàng hoá
 • Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.
 • Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ.
 • Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ.
 • Phối hợp với các kế toán khác trong công việc.
 • Lập báo cáo và nộp lên cấp trên định kỳ theo quý, tháng, tuần hoặc đôi khi là đột xuất.
 • Thống kê, phân tích, xử lý số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Qua đó, cung cấp thông tin, đưa ra quan điểm, ý kiến tư vấn về định hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lai.
 • Lập báo cáo tài chính, tính toán kết quả kinh doanh thực tế của công ty vào cuối kỳ hoặc khi được yêu cầu.

Yêu cầu công việc

 • Nhân viên kế toán có kinh nghiệm làm việc kế toán sản xuất
 • Đã ổn định gia đình để công việc gắn bó lâu dài.
 • Ưu tiên những bạn Mệnh Thủy và mộc