• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Từ 3 Năm
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Phó giám đốc
 • Nơi Làm Việc:

Mô tả công việc

1. QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN TRUNG HỌC

 • Định hướng chương trình giảng dạy các khối Trung học.
 • Định hướng phương pháp đào tạo cho các khối Trung học.
 • Chịu trách nhiệm quản trị chất lượng giảng dạy của giáo viên.
 • Chịu trách nhiệm quản trị chất lượng học tập của học sinh chương trình Trung học.
 • Hỗ trợ, hướng dẫn, chỉ đạo phân công nhân sự Trung học hợp lý.
 • Đào tạo nhân sự các nội dung về quy trình, quy định của hệ thống tại cơ sở.
 • Đào tạo nhân sự về phương pháp giảng dạy, đồng bộ về chất lượng giảng dạy.

2. QUẢN LÝ DỊCH VỤ

 • Hỗ trợ xây dựng các hoạt động nổi bật thu hút phụ huynh và học sinh tham gia ghi danh (Hội thảo, chương trình ngoại khóa, lễ hội - sự kiện...)
 • Lên kế hoạch truyền thông các hoạt động nổi bật của Trung học trong năm học.
 • Lập chiến lược kiểm soát chất lượng dịch vụ của học sinh và phụ huynh.

3. CÔNG TÁC KHÁC

 • Phối hợp tuyển dụng & quản lý nhân sự Trung học., đào tạo nhân sự mới.
 • Định hướng KPIs dành cho giáo viên, khối trưởng.
 • Kiểm tra công tác quản lý trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi và sách vở tại cơ sở.
 • Giải đáp các thắc mắc liên quan đến chuyên môn từ khách hàng/ PHHS.
 • Chịu trách nhiệm báo cáo trước Ban lãnh đạo về kết quả hoạt động của Tiểu học định kỳ.

Yêu cầu công việc

 • Bằng cấp chuyên ngành Quản lý giáo dục sau đại học, Bằng Đại Học/Thạc sĩ giáo dục hoặc chuyên ngành liên quan khác
 • Có kinh nghiệm giảng dạy Trung học trong các trường học tư thục/công lập.
 • Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vai trò quản lý chuyên môn.
 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

18/07/2024

HR1Vietnam Holdings

25 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

40 - 50 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

50 - 65 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

18 - 20 Triệu VNĐ

Bình Dương

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1400 USD

Nước ngoài / Oversea

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1400 USD

Nước ngoài / Oversea

17/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 1500 USD

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

17 - 24 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

20 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 30 Triệu VNĐ

Hải Dương

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Đến 40 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Trên 35 Triệu VNĐ

Đồng Nai

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 1800 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 3000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 2000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1200 - 2000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 3000 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea

16/07/2024

HR1Vietnam Holdings

1800 - 2300 USD

Cambodia, Nước ngoài / Oversea, Thailand

16/07/2024