• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Trên 3 năm
 • Hình Thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Chuyên viên
 • Lĩnh vực:
 • Nơi làm việc:

Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm chất lượng đầu ra của dây chuyền sản xuất in lụa 
 • Làm việc với khách hàng về sự cố chất lượng và cải tiến chất lượng 
 • Tối ưu hóa quy trình sản xuất in nhằm đảm bảo chất lượng và giảm phế phẩm  trong quá trình sản xuất
 • Giám sát thực hiện quy trình, đảm bảo thực hiện đồng bộ, liên tục và hiệu quả 
 • Hỗ trợ làm hệ thống, ISO 
 • Nhận biết mối nguy, rủi ro ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng trong quá trình là  việc. Đào tạo, huấn luyện cho cấp dưới về nhận biết mối nguy rủi ro 
 • Theo dõi nguyên vật liệu tiêu hao, đảm bảo sử dụng đúng công cụ trang thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất, tránh lãng phí 
 • Giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất 
 • Chịu trách nhiệm thông báo, triển khai các quy trình, quy định mới khi có yêu cầu 
 • Các công việc khác được giao bởi cấp quản lí 

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Trình độ tiếng Anh tốt
 • Kiến thức về ngành in, kinh nghiệm trong lĩnh vực in lụa 
 • Kiến thức làm việc cho các công ty sản xuất, công nghiệp 
 • Kiến thức về màu sắc, ngành hàng may mặc 
 • Kiến thức về cải tiến liên tục 
 • Kiến thức về xây dựng KPI, hệ thống  
 • Thương thuyết, làm việc với khách hàng
 • Giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng làm việc với con người 
 • Phân tích nguyên nhân
 • Kỹ năng tư duy logic, đánh giá rủi ro
 • Kỹ năng báo cáo
 • Kỹ năng vi tính
 • Làm việc nhóm
 • Cẩn thận, nhiệt tình, năng động, trung thực, làm việc  chăm chỉ

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Dương

02/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hưng Yên

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

28/02/2023