Mô tả công việc

 • Build, chỉnh sửa nhân chromium (các yếu tố ảnh hưởng tới fingerprint).
 • Tối ưu performance cho Browser.

Yêu cầu công việc

Về Kiến thức

Có kiến thức sâu về C++ (C)

Lợi thế:

 • Có kiến thức về OS window, linux
 • Có kiến thức về Chromium Browser.
 • Có hiểu biết về FINGERPRINT trên Browser là 1 lợi thế
 • Có hiểu biết về Automation Test

Về Phẩm chất

 • Có khả năng học hỏi
 • Sẵn sàng tìm hiểu kiến thức mới
 • Tinh thần đồng đội
 • Lắng nghe cẩn thận

Về Tư duy

 • Sáng tạo
 • Rõ ràng
 • Phân tích

Về Kỹ năng

 • Kĩ năng phân tích
 • Kĩ năng giải quyết vấn đề
 • Có khả năng làm việc độc lập

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Lai Châu

30/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

30/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

30/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

20/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Dương

02/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

01/03/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hưng Yên

01/03/2023