Phúc lợi dành cho bạn

 • Thưởng lương tháng thứ 13;

 • Xét tăng lương hàng năm;

 • Cung cấp suất ăn và nước tinh khiết miễn phí;

 • Có cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Mô tả công việc

 • Đảm bảo rằng bán thành phẩm được trang trí đúng kỹ thuật và kịp thời;
 • Tuân thủ theo quy trình kiểm soát hệ thống;
 • Tuân theo hướng dẫn của quản lý nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động khác; chẳng hạn như cắt, may nhiệt, thêu, ủi, đóng gói.

Yêu cầu công việc

 • Trung thực, khéo tay;
 • Cẩn thận.

 

PHÚC LỢI:

 • Thưởng lương tháng thứ 13;
 • Thưởng lễ 30/04 và 02/09;
 • Thưởng năng suất chuyền;
 • Thưởng cải tiến;
 • Xét tăng lương hàng năm;
 • Môi trường làm việc thoáng mát, sạch sẻ, an toàn;
 • Cung cấp suất ăn và nước tinh khiết miễn phí;
 • Có cơ hội học hỏi và thăng tiến;
 • Cùng nhiều khoản phúc lợi hấp dẫn khác.

CÔNG TY TNHH ESPRINTA (VIỆT NAM)

 • Quy mô công ty:
  500 - 999
 • Địa chỉ:
  So 12 VSIP2, Duong so 7, KCN VSIP2, Phuong Hoa Phu, Thanh pho Thu Dau Mot, Binh Duong, Vietnam, Hồ Chí Minh
 • Website:
  http://sportscityvn.com/

Sports City International (SCI) group was established in April 1988, specializing in the manufacture of sports clothing. After more than 30 years of operation, the total number of employees of the group is more than 35,000, and its facilities located in Taiwan, the Philippines, Vietnam, Cambodia and China. SCI has not only become the top three manufacturers of globally well-known sportswear brands. Through our efforts and continuous technological innovation, we manufacture comfortable and beautiful products, bring people better clothing enjoyment, and move towards becoming a world-leading company in the garment manufacturing industry.

SCI composed of many experts with garment profession, many years of experience have accumulated a sound management system. In the garment manufacturing industry, SCI has become a leading manufacturer and is also known for its first-class productions and high efficiency with the right quality in the industry.

CÔNG TY TNHH ESPRINTA (VIỆT NAM)

14 - 19 Triệu VNĐ

Bình Dương

23/11/2022

CÔNG TY TNHH ESPRINTA (VIỆT NAM)

8,5 - 19 Triệu VNĐ

Bình Dương

23/11/2022

CÔNG TY TNHH ESPRINTA (VIỆT NAM)

9 - 19 Triệu VNĐ

Bình Dương

23/11/2022

CÔNG TY TNHH ESPRINTA (VIỆT NAM)

8,5 - 25 Triệu VNĐ

Bình Dương

22/11/2022

CÔNG TY TNHH ESPRINTA (VIỆT NAM)

8,5 - 9 Triệu VNĐ

Bình Dương

22/11/2022