Mô tả công việc

 • Tham gia nghiên cứu, thiết kế, và triển khai các giải pháp quản trị tập trung và tự động hóa vào công việc vận hành
 • Vận hành và hỗ trợ cung cấp dịch vụ hạ tầng Cloud
 • Giám sát hoạt động hạ tầng cloud và định kỳ cung cấp các báo về năng lực hạ tầng Cloud
 • Viết và ban hành các tài liệu về quy trình, quy định, hướng dẫn vận hành dịch vụ hạ tầng Cloud
 • Giám sát các hoạt động thay đổi công nghệ trên hạ tầng Cloud

Yêu cầu công việc

 • Có kiến thức về hệ thống cơ sở hạ tầng máy chủ, nền tảng ảo hóa như: VMware vSphere, Openstack
 • Kiến thức về quản trị hệ thống Window, Linux/Unix
 • Kiến thức và kinh nghiệm quản trị các sản phẩm của Cisco, HPE, Dell
 • Hiểu rõ về các dịch vụ cung cấp trên nền tảng đám mây
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, giao tiếp, làm việc theo nhóm.
 • Tiếng Anh (chuyên ngành IT).
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Bưu chính viễn thông hoặc các chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin
 • Chứng chỉ về Cloud: Microsoft / Amazon / Google Clouds
 • Chứng chỉ về quản trị và vận hành hệ thống MCSA, MCSP, CCNP.
 • Có các chứng chỉ tương đương là một lợi thế.
 • Có 3 đến 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực: Triển khai các giải pháp/hệ thống công nghệ thông tin hoặc vận hành hạ tầng công nghệ.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Quảng Ngãi

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

31/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Long An

31/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Long An

31/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

31/05/2023