• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Trên 8 năm
 • Hình thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Trưởng phòng
 • Nơi làm việc:

Mô tả công việc

 • Xây dựng và hoàn thiện các hệ thống quản lý tài chính và kiểm soát nội bộ liên quan, và thực hiện chúng;
 • Chịu trách nhiệm về tổng quản trị doanh nghiệp, kế toán chi phí, xử lý tài khoản giao dịch, giám sát và kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn liên quan;
 • Thời gian cung cấp báo cáo tài chính và phân tích tài chính kịp thời;
 • Chịu trách nhiệm về quy hoạch thuế và xử lý các vấn đề thuế;
 • Hoàn thành các nhiệm vụ tạm thời khác được giao bởi lãnh đạo

Yêu cầu công việc

 • Chuyên ngành quản lý tài chính, kế toán hoặc các lĩnh vực liên quan, bằng cấp đại học trở lên;
 • Có hơn tám năm kinh nghiệm làm việc trong quản lý tài chính, ưu tiên cho những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất gắn liền với thương mại;
 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các phần mềm văn phòng khác;
 • Có khả năng giao tiếp và điều phối tốt, và có tinh thần nhiệt huyết, đạo đức nghề nghiệp cao.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

27/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

24/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

24/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

24/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2023