Phúc lợi dành cho bạn

 • Thưởng

 • Chăm sóc sức khỏe

 • Công tác phí

 • Đào tạo

 • Du lịch

Mô tả công việc

- Thực hiện việc khám, đọc kết quả bệnh cho khách hàng theo đúng quy trình khám bệnh của Bộ Y tế, và chuyên môn được đào tạo

- Tham gia trao đổi, thảo luận để chẩn đoán kết quả cho khách hàng.

- Tham gia đào tạo, hướng dẫn điều dưỡng và các nhân viên thuộc quyền quản lý của mình

- Thực hiện cấp cứu đối với các trường hợp khẩn cấp trước khi chuyển viện cho khách hàng.

- Tham gia vào công tác triển khai và thực hiện KPI.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên Khoa I - Chuyên Khoa Nội
 • Kỹ năng: Làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống. Có khả năng chịu áp lực
 • Kinh nghiệm: 5 - 10 năm. Ưu tiên có kinh nghiệm khám đoàn. 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  HT9 Starlake Tay Ho, Ha Noi, Viet Nam, Hà Nội

MIRAI là hệ thống y tế cung cấp dịch vụ khám sức khỏe đẳng cấp thế giới, tạo ra chuẩn mực cao về dịch vụ y tế cộng đồng, là nơi khách hàng yêu mến, đối tác tin tưởng, đội ngũ tự hào

MIRAI mang lại sự sống khỏe mạnh và bền vững cho người Việt, góp phần kiến tạo một cộng đồng có khả năng đóng góp giá trị cho xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • THẤU CẢM: Chúng tôi phục vụ khách hàng với sự tận tâm, thấu cảm và tình yêu thương
 • INTEGRITY: Chúng tôi trân trọng lời nói của mình, trọn vẹn và hoàn tất
 • XUẤT SẮC: Chúng tôi phục vụ khách hàng với sự đam mê, sáng tạo và vượt qua giới hạn của bản thân để tạo ra  những chuẩn mực mới cho dịch vụ Y tế cộng đồng