Nhà hàng Hải Sản Dung Cua

21C4 đường Trần Quốc Toản,Phường Ninh Xá, Bac Ninh, Vietnam

  • Nhà hàng / Khách sạn

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: 21C4 đường Trần Quốc Toản,Phường Ninh Xá, Bac Ninh, Vietnam

Giới Thiệu