IELTS WINWIN

Số 118 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

  • Giáo dục / Đào tạo

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Giáo Viên Dạy IELTS

Nhân viên

Hồ Chí Minh

15 - 20 Triệu VNĐ

Xem chi tiết

Văn phòng làm việc

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Số 118 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu

IELTS WINWIN cung cấp dịch vụ giảng dạy và đào tạo IELTS tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp dịch vụ cam kết chuẩn đầu ra cho các học viên.