CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT UPGAIN (VIỆT NAM)

Lô số 64-66-68, đường B, Khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Sản Xuất / Vận hành sản xuất

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Lô số 64-66-68, đường B, Khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giới Thiệu