CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NÔNG NGHIỆP THADICO

Thôn 4, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

  • Xây dựng / Dân dụng

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Thôn 4, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Giới Thiệu

THADICO hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án Khu công nghiệp, Khu đô thị, Bất động sản và Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật có tính đồng bộ, tích hợp và bổ trợ cho nhau, hình thành hệ sinh thái bền vững theo chiến lược đa ngành của THACO.