CÔNG TY TNHH VIETSPEED TRANS LINK SUPPLY

81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Kế Toán Tổng Hợp

Nhân viên

Hà Nội

15 - 18 Triệu VNĐ

Xem chi tiết

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giới Thiệu

   Ngành nghề hoạt động chính:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không)