CÔNG TY TNHH VAN HUACHENG (VIỆT NAM)

CN1.7, CN1.8, CN1.9, cụm công nghiệp Hoàng Mai - Thị trấn Nếnh - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

  • Sản Xuất / Vận hành sản xuất

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: CN1.7, CN1.8, CN1.9, cụm công nghiệp Hoàng Mai - Thị trấn Nếnh - Huyện Việt Yên - Bắc Giang.

Giới Thiệu