CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CHING XIN

Thửa đất số 474, Tờ bản đồ số 49, Tổ 4, khu phố 8, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

  • Sản Xuất / Vận hành sản xuất

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Thửa đất số 474, Tờ bản đồ số 49, Tổ 4, khu phố 8, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Giới Thiệu