CÔNG TY TNHH ORANGE DECORATION FILM VIỆT NAM

Một phần của lô CNSG-02, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

  • Sản Xuất / Vận hành sản xuất

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Một phần của lô CNSG-02, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Giới Thiệu