Công Ty TNHH MTV Umbala Labs

Tầng 7, Số 60, đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

https://umbala.io/#work-with-us

  • CNTT - Mạng / Dịch vụ / Hosting

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Operations Assistant

Chuyên viên

Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Tech Talent Acquisition Specialist

Chuyên viên

Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Operations Assistant

Chuyên viên

Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Partnership Lead

Trưởng nhóm / Giám sát

Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Marketing Lead

Nhân viên

Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Marketing Executive

Chuyên viên

Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Business Development

Nhân viên

Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Business Director

Nhân viên

Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Tầng 7, Số 60, đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giới Thiệu

CREATE THE INFINITY

A magical lab! We’re hacking new ideas

built on Blockchain & AI technologies for the infinity economy

INFINITY ECOSYSTEM

Umbala Labs is committed to accelerating the development of the infinity world by laying the foundation for a decentralized economy.