CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN 4

Tổ 5, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

  • Xây dựng / Dân dụng

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Tổ 5, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giới Thiệu