CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH EEP VIỆT NAM

Khu Phú Xuân, Phường Kim Chân, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

  • Điện / Điện tử / Điện lạnh

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Khu Phú Xuân, Phường Kim Chân, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Giới Thiệu