CÔNG TY TNHH CHÍNH XÁC PROSPER ( VIỆT NAM)

Lô V-3, Đường N1, Khu Công nghiệp Quế Võ II, Xã Ngọc Xá, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

http://prospervn.com.vn

  • Sản Xuất / Vận hành sản xuất

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Lô V-3, Đường N1, Khu Công nghiệp Quế Võ II, Xã Ngọc Xá, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Giới Thiệu

Công Ty TNHH Chính Xác Prosper ( Việt Nam) có tên giao dịch PROSPER, tên quốc tế Prosper Precision ( Viet Nam) Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Chính Xác Prosper ( Việt Nam), đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại